Laitumelle laskun etkot

IT-tiedekunnan laitumelle lasku -tapaamisen tallenteet