Tulevaisuus haastaa oppimisen 23-24.2.2012

Toista kertaa järjestettävä seminaari kokoaa yhteen oppimisen asiantuntijoita tulevaisuuden haasteiden äärelle.

Teemoina: Tämän päivän ja tulevaisuuden viestintätekniikan käyttö oppimisen tukena, Innostavat ja monimuotoiset oppimisympäristöt, Tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaidot, Näköaloja sekä kansainväliseen että laaja-alaiseen pedagogiseen johtajuuteen.

Kenelle? Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti seuraaville keskisuomalaisille kohderyhmille: Perusopetuksen rehtorit, Lukiorehtorit ja sivistysjohtajat, Ammatillisen koulutuksen osallistujat, Opettajankoulutuslaitos + opiskelijat, Peruskoulun opettajat, Lukioiden opinto-ohjaajat, Lukioiden opettajat ja työelämätiimiläiset, Kehittäjät ja työelämätahot