TIES464

Aineenopettajankoulutuksen teemaseminaari -kurssin videoinnit.
Ohjelma 2006-2007
Tietotekniikan opettajankoulutuksen valinnainen syventävä opintojakso, joka koostuu kerran kuukaudessa kokoontuvista teemaseminaareista sekä verkkotyöskentelystä.