Käsitteenmäärittelyä 4347d7ca519d4e72988f8eea00b953de

Tallenteella vastataan kysymykseen: Mitä ovat virtuaaliset oppimisympäristöt ja mitä käsitteitä niihin liittyy?

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.