2011s luennot

Syksyn 2011 luennot

luento01a

47:28
21.9.2011

luento01b

40:54
21.9.2011

luento02a

47:50
21.9.2011

luento02b

43:12
21.9.2011

luento04a

44:49
21.9.2011

luento04b

44:50
21.9.2011

luento05a

45:27
21.9.2011

luento05b

41:05
21.9.2011

luento06a

45:12
21.9.2011

luento06b

43:51
21.9.2011

luento07a

52:13
26.9.2011

luento07b

37:30
26.9.2011

luento08a

53:28
27.9.2011

luento08b

33:07
27.9.2011

luento09a

55:31
3.10.2011

luento09b

34:49
3.10.2011

luento10a

59:16
4.10.2011

luento10b

32:45
4.10.2011

luento11a

53:03
10.10.2011

luento11b

36:51
10.10.2011

luento12a

01:05:41
11.10.2011

luento12b

29:03
11.10.2011

luento13a

46:59
18.10.2011

luento13b

42:40
18.10.2011

luento14a

43:05
19.10.2011

luento14b

45:09
19.10.2011

luento15a

51:09
24.10.2011

luento15b

39:03
24.10.2011

luento16a

45:12
25.10.2011

luento16b

48:07
26.10.2011

luento17a

45:34
1.11.2011

luento17b

37:56
1.11.2011

luento18a

46:08
2.11.2011

luento18b

49:04
2.11.2011

luento19a

53:39
8.11.2011

luento19b

38:53
8.11.2011

luento20a

40:50
8.11.2011

luento20b

46:58
8.11.2011

luento21a

42:38
15.11.2011

luento21b

38:54
15.11.2011

luento21c

09:23
15.11.2011

luento22a

49:10
16.11.2011

luento22b

38:18
16.11.2011

luento23a

56:46
21.11.2011

luento23b

32:41
21.11.2011