Laskennallisten tieteiden maisterikoulutus 2.0 ja digitalisaatio IT-tiedekunnan valmisteilla olevien hankkeiden näkökulmasta 9b38f77ac2a64eda8b8f501ea69a3b0a

Professori, dekaani Pekka Neittaanmäki ja Adjunct Professor Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto - ICT-foorumi 2015-2016

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.