Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

en
Muut
Sosiaalityö
Sukupuolentutkimus
Valtio-oppi
Väkivaltatutkimus
Väitöstilaisuudet
Yhteiskuntapolitiikka
YFIP1003
Program object code Harjoitteluinfo
YFI-laitoksen harjoitteluinfo
Program YFI:n jatkavien opiskelijoiden info 7.9.2017
YFI:n jatkavien opiskelijoiden info 7.9.2017
Program STOS255 (Syksy 2017)
Sosiaalityön tutkimuksen teoreettisia suuntauksia
Program Environment & Society (Fall 2017)
Environment & Society
Program Octet Stream YFIP1001: Maailman tila
Syksy 2018
Program SOSS3106 - Spring 2019
Environment & Society, online course
Program Octet Stream Prof. Donatella della Porta's lecture "Deconstructing generations in movements" 24.5.2019 at 10-12 a.m.
Professor Donatella della Porta (Scuola Normale Superiore, Florence) gives a lecture “Deconstructing generations in movements: evidences from anti-austerity protests in Europe” on 24th of May at the University of Jyväskylä. The lecture will be held on Friday the 24th of May 2019 at Agora Alfa 10-12 a.m.
Program YFIP1001 S2019
YFIP1001 - Maailman tila Syksy 2019
Program YFIP1002 - syksy 2019
Valtio ja Yhteiskunta
Program YFI-laitoksen OPS-info 27.5.2020
2020
Program YFIP250 - Syksy 2020
Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
Program FILA170 - Syksy 2020
Logiikka
Program YFIY100 - Syksy 2020
Tieteenteoria
Program EKTA2005 - Syksy 2020
Maailmankuvien filosofia
Program FILA164 - Syksy 2020
Tietoteoria
Program FILY4002 - Syksy 2020
Informaation etiikka
Program FILY4001 - Syksy 2020 - 2021 - 2022
Tieteen etiikka
Program Troff document Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät
YFIA200
Program YFIMA jatkavien info 15.9.2020
Jatkavien info
Program POLM4002 - Politiikantutkimuksen erityiskysymyksiä 2
Politiikka parlamentaarisena käsitteenä
Program application/x-troff-ms Women, Vulnerabilities and Welfare Service Systems
Marjo Kuronen kirjan julkistamistilaisuus
Program Octet Stream SOSS3109 Ilmastonmuutos ja yhteiskunta
SOSS3109
Program YKPA470 Family, Care and Social Policy
YKPA470
Program Troff document YFI:n alumnivideot
Videotallenteet
Program Octet Stream SOSS3103 Kulutus ja elämäntapa
SOSS3103 Videotallenteet
Program Fuksien työelämäinfo 17.3.2021
Työelämäinfo
Program YFIP1001 Maailman tila (syksy 2021)
YFIP1001
Program KKEA5004 Johdatus kestävyyskysymyksiin (Syksy 2021)
KKEA5004
Program YFIA200 (2021-22)
YFIA200
Program Octet Stream YFIS3000 Tutkimusaineiston hankinta
YFIS3000
Program YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (2021)
YFIP1003
Program YFIS200 Kvalitatiiviset menetelmät 2022
YFIS200
Program Troff document YFIS200 Kvalitatiiviset harjoitustehtävät
Kurssin harjoitustehtävät
Program KKEA5004 Johdatus kestävyyskysymyksiin (2022)
KKEA5004
Program YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (2022)
YFIP1002
Program YFIA200 Kvalitatiiviset menetelmät syksy 2022
YFIA200
Program YFIS200 Kvalitatiiviset menetelmät 2023
YFIS200
Program KKEA5004 - Syksy 2023
Johdatus kestävyyskysymyksiin
Program YFIA200 - Syksy 2023
Kvalitatiiviset menetelmät
Program Valtio ja yhteiskunta 2023
Valtio ja yhteiskunta 2023
Program YFIS3000 (2023)
Tutkimusaineiston hankinta
Program Octet Stream Contemporary Southeast Asia
Video materials
Program YFIS200 Kvalitatiiviset menetelmät 2024
YFIS200
Program Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen
Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen