YFIY100 Tieteenteoria johdanto b091fef978b64772b41d0cb3c9304f89

YFIY100 Tieteenteoria johdanto

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Kurssin sisältö:

Kielen ja todellisuuden välinen suhde
Tieteellisten teorioiden rakentuminen
Teorian ja empirian suhde
Tiedon ja totuuden käsitteet
Tieteellinen menetelmä ja selittäminen
Kausaliteetti
Tiede sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana
Feministinen tieteen kritiikki
Tieteen etiikka

Kurssin osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä erityisesti ihmistieteellisen tutkimuksen piirissä seuraavia tieteenteoreettisia teemakokonaisuuksia:
Yleisen tieteenfilosofian keskeiset kysymykset, käsitteet ja teoriat
Tieteellistä toimintaa määrittävät ja sen pseudotieteestä erottavat erityispiirteet
Tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisten menetelmien taustaoletuksiin liittyvät kysymykset sekä
Tieteessä käytettävät vakuuttamiskeinot

Navigointi