DigiTalan esittelyvideo kouluille 94885053b22746f993af52941c8299e0

DigiTala-hanke

Tiedosto DigiTalan esittelyvideo tekstinä
Video tekstimuodossa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

DigiTala-hanke (2019-2023) kehittää digitaalisen apuvälineen puhumisen arviointiin esimerkiksi ylioppilastutkinnon kaltaisissa isoissa ja tärkeissä kielikokeissa. Sen avulla opiskelijat voivat myös harjoitella vieraan tai toisen kielen ääntämistä ja puheen tuottamista. Apuvälineen pilottiversiot tehdään ruotsin ja suomen kielestä. Uutta kieliteknologiaa hankkeessa luovat ja hyödyntävät pedagogiikan, tekniikan ja fonetiikan asiantuntijat Helsingin yliopistosta (rahoituspäätös 322619), Aalto-yliopistosta (rahoituspäätös 322625) ja Jyväskylän yliopistosta (rahoituspäätös 322965).

DigiTala-forskningsprojekt (2019-2023) utvecklar ett digitalt verktyg för bedömning av muntlig språkfärdighet i stora och viktiga språktest såsom finska studentexamen. Med hjälp av verktyget kan studerande också öva uttal eller producera tal på det främmande eller andraspråket. Pilotversioner av verktyget kommer att göras för svenska och finska språket. Ny språkteknologi skapas och utnyttjas i projektet av experter i pedagogik, teknik och fonetik från Helsingfors universitet (finansieringsbeslut 322619), Aalto-universitetet (finansieringsbeslut 322625) och Jyväskylä universitet (finansieringsbeslut 322965).

The DigiTala (2019-2023) research project develops a digital tool to assess oral language in high-stakes tests in Finland. The tool can also be used for students to practice foreign or second language pronunciation or producing speech. Pilot versions will be made for Swedish and Finnish language. The project is financed by the Academy of Finland 2019-2023, and combines expertise in speech and language processing, language education and phonetics at the University of Helsinki (grant number 322619), Aalto University (grant number 322625) and the University of Jyväskylä (grant number 322965).