Solki

Soveltavan kielentutkimuksen keskus
en
Esittelyvideot
Videotallenteita
Kieliverkosto
Kielikoulutuspolitiikan verkosto vaikuttaa, tiedottaa, tutkii ja kouluttaa. Kieliverkosto-kansiosta löydät KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka -kurssin oppimateriaalivideot (polkuavain tarvitaan), Kari Sajavaara -muistoluentotallenteet (polkuavain tarvitaan), Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden videot (vapaasti saatavilla) sekä muita Kieliverkoston toimintaa esitteleviä videoita.
Ari Huhta
Sabine Ylönen
Sabine Ylönen
Kongressit
Muut
Vierailuluento
Who Needs Languages? International Conference & 28th Summer School 2010
Who needs languages? Micro and macro perspectives into language education policies in Jyväskylä, Finland, June 7-10, 2010.
JALS- ja ReCLaS-oppimateriaali / JALS & ReCLaS learning material
Tämän kansion alakansioissa on soveltavan kielentutkimuksen historiaa Jyväskylässä käsittelevän Jyväskylä Applied Language Studies - hankkeen piirissä kerättyä oppimateriaalia. Haastattelut on tehty vuonna 2014 ja 2015. Haastatteluja jatketaan profilointihankkeen Research Collegium for Language in Changing Society (ReCLaS) piirissä. Kansio sisältää lyhyitä opetuskäyttöön tarkoitettuja videoita, jotka käsittelevät esimerkiksi soveltavaa kielentutkimusta ja sen tieteenteoriaa, paradigmamuutoksia ja kielikäsityksiä. Oppimateriaali on vapaasti käytettävissä kaikilla Kielikampuksen kursseilla! Tekstitykset (englanniksi) tulevat kesän 2017 aikana.
ETMU-päivät 2017
Vuoden 2017 ETMU-päivät pidetään Jyväskylässä teemalla Rotu, valta ja liikkuvuus. Nostamme tabuksikin muuttuneen sanan ETMU-päivien teemaksi, sillä haluamme kiinnittää huomiota rodullistamisen prosesseihin sekä rodullistamisen, vallan ja liikkuvuuden kombinaatioihin. Kun pohjoismaisessa muuttoliiketutkimuksessa on tutkittu esimerkiksi maahanmuuttoa ja etnisyyttä, kysymykset vallasta ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle. Valkoisuuden ja kriittisen rotuteorian tutkijat taas ovat analysoineet tarkkanäköisesti vallan ja rodullistamisen prosesseja, mutta liikkuvuuden näkökulma on ollut taka-alalla. Valta, hierarkkiset erot ja rodullistaminen liittyvät kuitenkin kiinteästi liikkuvuuden tutkimukseen. Näihin teemoihin pureutuvat ETMU-päivien kutsutut puhujat
Yleiset kielitutkinnot
Ohjelma Troff document Väitöstilaisuudet
Solkin väitökset
Ohjelma ConCLIL Research Seminar
ConCLIL-hankkeen esittely, puhujina Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula sekä hankkeen ulkomaalaiset tutkijat Ute Smit ja Christiane Dalton-Puffer Wienin yliopistosta.
Ohjelma Perustaidot haltuun
Perustaidot haltuun -hankkeen videot
Ohjelma chemical/x-pdb Dynamic Assessment
Dynamic Assessment talks
Ohjelma Perustaidot haltuun -koulutuksen loppuseminaari 6.5.2019
Perustaidot haltuun -koulutuksen loppuseminaarissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja keskustellaan ajankohtaisista perustaitoteemoista.
Ohjelma KLSA1000 S2019
KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet Syksy 2019
Ohjelma Taitoa, tietoa ja jongleerausta! Perustaidot haltuun -koulutusmallin julkaisuseminaari
Seminaarissa julkaistaan Perustaidot haltuun -hankkeessa kehitetty täydennyskoulutusmalli aikuisten maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille.
Ohjelma Perustaidot haltuun -koulutusmalli
Solki
Ohjelma Octet Stream DigiTala
DigiTala-hankkeen videot
Ohjelma Languages of Belonging -esitys
Videotallenteet
Ohjelma ARVO-täydennyskoulutus
Videotallenteet
Ohjelma Solki tutkii -päivä 10.5.2023
Solki tutkii