Ryhmäviestinnän projektityö (Windows Media) 1863

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Video toimii analysointimateriaalina ja esimerkkinä ryhmäviestintätilanteesta.

Ryhmän tehtävänä on tehdä projektityö ryhmäviestinnästä. Ryhmä keskustelee aiheen valinnasta.

Videoon liittyviä pohdintatehtäviä:

  • Tarkkaile videolta ryhmän vuorovaikutusta. Miten arvioisit tämän ryhmän toimintaa? Miten yksittäinen jäsen vaikuttaa ryhmän toimintaan?
  • Millaisia rooleja tässä ryhmäkeskustelussa mielestäsi on? Mistä päätelmäsi syntyy?
  • Katso videot Ryhmäviestinnän projektityö ja Haalareiden hankinta: Miten keskusteluissa argumentoidaan? Miten keskustelut etenevät ja kuinka ryhmän päätös syntyy?