Sitoutuminen ja työskentely hajautetuissa tiimeissä 1860

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tutkija Anu Sivunen kertoo sitoutumisesta ja työskentelystä hajautetuissa tiimeissä. Mitkä tekijät vaikuttavat tiimin jäsenten sitoutuneisuuteen? Entä erityisesti hajautettujen tiimien sitoutuneisuuteen?

Pohdintatehtäviä:

  • Minkälaisilla viestintävälineillä epävirallinen viestintä on mahdollista myös hajautetuissa tiimeissä?
  • Miten hajautetun ryhmän sitoutuneisuutta olisi mahdollista lisätä?