Teknologiavälitteinen viestintä hajautetuissa tiimeissä 1859

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tutkija Anu Sivunen kertoo teknologiavälitteisestä viestinnästä hajautetuissa tiimeissä. Miten hajautetun tiimin viestintä eroaa kasvokkaistiimin viestinnästä? Millaisia teknologioita hajautetut tiimit käyttävät viestintäänsä? Miten käytetty viestintäteknologia vaikuttaa hajautetun tiimin viestintään?

Pohdintatehtävä:

  • Mitä etua ja toisaalta mitä haittaa viestinnän teknologiavälitteisyydestä voi olla ryhmän toiminnalle?