Teknologiavälitteinen viestintä hajautetuissa tiimeissä 1859

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tutkija Anu Sivunen kertoo teknologiavälitteisestä viestinnästä hajautetuissa tiimeissä. Miten hajautetun tiimin viestintä eroaa kasvokkaistiimin viestinnästä? Millaisia teknologioita hajautetut tiimit käyttävät viestintäänsä? Miten käytetty viestintäteknologia vaikuttaa hajautetun tiimin viestintään?

Pohdintatehtävä:

  • Mitä etua ja toisaalta mitä haittaa viestinnän teknologiavälitteisyydestä voi olla ryhmän toiminnalle?