Haalareiden hankinta 1858

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Video toimii analysointimateriaalina ja esimerkkinä ryhmäviestintätilanteesta.

Ryhmän tehtävänä on hoitaa haalareiden hankinta omalle vuosikurssilleen. Ryhmä pohtii, mitä pitäisi tehdä.

Videoon liittyviä pohdintatehtäviä:

  • Pohdi, millaisilla verbaalisilla ja nonverbaalisilla tavoilla keskustelussa ilmaistaan kuuntelemista? Mistä voi huomata kuuntelemattomuuden?
  • Tarkkaile keskustelijoita ja heidän osallistumistapojaan. Miten keskustelijat pyrkivät edistämään ryhmän suhde- ja/tai asiatehtäviä?
  • Katso videot Ryhmäviestinnän projektityö ja Haalareiden hankinta: Miten keskusteluissa argumentoidaan? Miten keskustelut etenevät ja kuinka ryhmän päätös syntyy?