Sitoutuminen ja työskentely hajautetuissa tiimeissä (Windows Media) 1867

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tutkija Anu Sivunen kertoo sitoutumisesta ja työskentelystä hajautetuissa tiimeissä. Mitkä tekijät vaikuttavat tiimin jäsenten sitoutuneisuuteen? Entä erityisesti hajautettujen tiimien sitoutuneisuuteen?

Pohdintatehtäviä:

  • Minkälaisilla viestintävälineillä epävirallinen viestintä on mahdollista myös hajautetuissa tiimeissä?
  • Miten hajautetun ryhmän sitoutuneisuutta olisi mahdollista lisätä?