Teknologiavälitteinen viestintä hajautetuissa tiimeissä (Windows Media) 1865

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tutkija Anu Sivunen kertoo teknologiavälitteisestä viestinnästä hajautetuissa tiimeissä. Miten hajautetun tiimin viestintä eroaa kasvokkaistiimin viestinnästä? Millaisia teknologioita hajautetut tiimit käyttävät viestintäänsä? Miten käytetty viestintäteknologia vaikuttaa hajautetun tiimin viestintään?

Pohdintatehtävä:

  • Mitä etua ja toisaalta mitä haittaa viestinnän teknologiavälitteisyydestä voi olla ryhmän toiminnalle?