Haalareiden hankinta (Windows Media) 1864

Video toimii analysointimateriaalina ja esimerkkinä ryhmäviestintätilanteesta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Ryhmän tehtävänä on hoitaa haalareiden hankinta omalle vuosikurssilleen. Ryhmä pohtii, mitä pitäisi tehdä.

Videoon liittyviä pohdintatehtäviä:

  • Pohdi, millaisilla verbaalisilla ja nonverbaalisilla tavoilla keskustelussa ilmaistaan kuuntelemista? Mistä voi huomata kuuntelemattomuuden?
  • Tarkkaile keskustelijoita ja heidän osallistumistapojaan. Miten keskustelijat pyrkivät edistämään ryhmän suhde- ja/tai asiatehtäviä?
  • Katso videot Ryhmäviestinnän projektityö ja Haalareiden hankinta: Miten keskusteluissa argumentoidaan? Miten keskustelut etenevät ja kuinka ryhmän päätös syntyy?