Ohjelma object code Terveystiedon virtuaaliopinnot - terveyskasvatuksen perusteet 4 op
Tämä opintojakso on osa Jyväskylän avoimen yliopiston, Kuopion avoimen yliopiston ja Oulun avoimen yliopiston yhteisiä terveystiedon perusopintojen virtuaaliopintoja, jotka toteutettiin ensimmäisen kerran lukuvuonna 2005-2006. Näiden opintojen ensimmäinen opintojakso on terveyskasvatuksen perusteet (4 op) ja sen ensimmäinen eli verkkoluento-osuus on seurattavissa tässä Moniviestin-ympäristössä. Katso tekniset vaatimukset seuraavalta sivulta.
Ohjelma Octet Stream Terveyttä edistävän liikunnan perusteet
Terveyttä edistävän liikunnan perusteet (4 op) Näiltä sivuilta löydät kurssiin liittyvät luentomateriaalit ja luennot äänitiedostoina. Tämä on aloitussivu. Sivun ylälaidan sivunumero-valikosta tai tuolla alla olevasta sisällysluettelosta voit edetä luennot läpi järjestyksessä. Jokaiselta sivulta löydät handout-tiedoston pdf-muotoisena. Äänitiedosto (alkaen sivulta 2) aukeaa oikealla näkyvän harmaan palkin painikkeesta (painike on toinen vasemmalta).
Ohjelma Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen asiantuntijuus - osa III
Professori Päivi Tynjälän asiantuntijuusluento 6.3.2008