Eager for your kisses 1570

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Liz Canen (USA) tuottama video käsittelee hänen 95 vuotiaan isoisänsä kiintymystä musiikkiin sekä hellyyden ja rakkauden kaipuuta. Liz Cane on dokumenttifilmien tekijä, jonka filmeissä käsitellään yhteiskunnallisesti puhuttelevia aiheita.