Vanhukset romanikulttuurissa (2) 1569

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Toisessa Väinö Lindbergin luento-osuudessa perehdytään romanivanhuksen asemaan perheessä, suvussa ja koko yhteisössä elämänkokemuksen ja kulttuuriarvojen siirtäjänä. Luennossa käsitellään perheen, suvun ja yhteisön merkitystä hoivan ja huolenpidon antajana läpi elämän – ns. ihmissuhdeyhteisön lähtökohdista. Luennossa käydään läpi myös kuoleman kohtaamiseen liittyviä romanikulttuurin erityispiirteitä.

Katso PowerPoint esitys