ERIARVOISUUDEN TUTKIMINEN

Opintomateriaali sisältää tutkimusmetodologiaan liittyviä luentoja teemalla "eriarvoisuuden tutkiminen". Luennot on taltioitu Turussa 9. - 11.6.2005 2005 pidetystä sosiaalityön metodologisesta kesäkoulusta.