Oppilas 3 - 7 - Desimaaliluvut

Desimaaliluvut (yleisempi matemaattinen taito).