Oppilas 3 - 5 - Ohjaajan selitys tehtävänannosta

Ohjaajan selitys tehtävänannosta (ymmärtyikö?)