Oppilas 2 - 6 - Päättelyä, ennakointia, tiivistys

Päättelyä, ennakointia, loppukappaleen tiivistys