Oppilas 2 - 1 - Käsitteen määrittely

'Väentiheys': käsitteen määrittely