Luentotallenne ti 12.9.2006

Liikuntapedagogiikan ja liikuntadidaktiikan ajankohtaisia kysymyksiä.

PowerPoint-kalvot tulevat sivulle myöhemmin.