Uusimmat videot

Uusimmat videot Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä

Huom! Avaimenkuvalla polkuavain-kuvake merkatut videot on suojattu ns. polkuavaimella.

Mediasivu ECAR-kysely 2019: JYUn opiskelijoiden palautetta opettajien teknologian hyödyntämisestä oppimisen tukena
Marianne Laapio vetää yhteen kans.väl. ECAR-kyselyn tuloksia
Mediasivu 1020_6_ennakkotehtävä
1020_6_ennakkotehtävä
Mediasivu 1020_5_hallintojärjestelmä
1020_5_hallintojärjestelmä
Mediasivu 1020_4_koulutuspolitiikan_vaiheita
1020_4_koulutuspolitiikan_vaiheita
Mediasivu 1020_3_koulutuspolitiikan_käsite
1020_3_koulutuspolitiikan_käsite
Mediasivu 1020_2_oppimistehtävä
1020_2_oppimistehtävä
Mediasivu 1020_1_johdanto
1020_1_johdanto
Mediasivu 1040_7_ennakkotehtävä
1040_7_ennakkotehtävä
Mediasivu 1040_6_toimintaympäristö
1040_6_toimintaympäristö
Mediasivu 1040_5_johtajuusteoriat
1040_5_johtajuusteoriat
Mediasivu 1040_4_organisaatioteoriat
1040_4_organisaatioteoriat
Mediasivu 1040_3_koulutusjohtaminen
1040_3_koulutusjohtaminen
Mediasivu 1040_2_oppimistehtävä
1040_2_oppimistehtävä
Mediasivu Professori Niina Rutanen
Päiväkodin pienimmät ja arjen osallisuus (OIVM5000)
Mediasivu 1040_1_johdanto
1040_1_johdanto
Mediasivu Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ABC - inspiraatiota asiantuntijoille
Miten päättäjiin vaikutetaan 2020-luvulla? Mitkä ovat tieteen ja yliopistojen mahdollisuudet yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa?Yliopisto haluaa rohkaista henkilöstöä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vuoropuheluun. Koulutusiltapäivän tarkoituksena on tukea tutkijoita kehittämään valmiuksiaan viestiä poliittisten ja taloudellisten päättäjien suuntaan oma-aloitteisesti. Tavoitteena on antaa inspiraatiota ja tietoa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen käytännön esimerkkien kautta. Vaikuttamisen tapoja voi oppia kuka tahansa!Kouluttajana Erkki Perälä (Ellun kanat), politiikassa joskus viihtynyt yhteiskunnallisen muutoksen tekijä, joka vastaa Ellun Kanojen vaikuttamisen ja vastuullisuuden kasvualueesta. Hänellä on pitkä kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja politiikan kentällä toimimisesta. Ajattelee nopeasti ja puhuu vielä nopeammin. Toiminnan ytimessä on uteliaisuus maailmaa, yhteiskuntaa ja kanssaihmisiä kohtaan.Tutkijapuheenvuorot: Yhteiskuntapolitiikan professori Tiina Silvasti , ja ekologian professori Janne Kotiaho , wisdom-verkosto
Mediasivu Opettajan ops-työ Sisussa 18.12.2019
Opintojakson tiedot, suoritustavat ja arviointikohteet
Mediasivu Harjoitukset 4 - 16.12.2019
Recording 17.12.2019-16.11
Mediasivu Harjoitukset 3 - 16.12.2019
Recording 17.12.2019-16.09
Mediasivu Harjoitukset 2 - 16.12.2019
Recording 17.12.2019-16.08
Mediasivu Harjoitukset 1 - 16.12.2019
Recording 17.12.2019-16.03
Mediasivu Strategia
Luento tekstitettynä
Mediasivu Johtajuusopit
Luento tekstitettynä
Mediasivu Organisaatiokäyttäytyminen
Luento tekstitettynä
Mediasivu Tutkimuksen toteuttaminen
XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkokurssi
Mediasivu Tulosten esittäminen
XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkokurssi
Mediasivu Luento 13.12.2019
Kieliä kaikille Täydennyskoulutus 2018-2019
Mediasivu Professori Laura Kalliomaa-Puha
Omasta itsestä huolen pitäminen ammattilaisen velvollisuutena (OIVM5000)
Mediasivu Hyvä rekrytointiprosessi ja henkilöarviointi - näkökulmia työnhakijan ja työnantajan onnistumiseksi
Jarkko Mäkinen, Psykologitoimisto Cresco
Mediasivu Octet Stream Luonnontieteistä valoisamman tulevaisuuden tekijöitä
Suvi Liikkanen, Loimu ry
Mediasivu Kes­kus­te­lu- ja info­ti­lai­suus te­maat­ti­siin mo­duu­lei­hin ja MOOC-opin­to­jak­soi­hin liit­tyen
27.11.2019
Mediasivu Turo Uskali: VIEP1012 luento 7
VIEP1012 Työelämän viestintä
Mediasivu OKL:n valinnaisten opintojen info lv. 2020-21
OKL:n valinnaisten opintojen info lv. 2020-21
Mediasivu Myötätuntoa JYU:hun - myötätuntoisen toimintakulttuurin vahvistaminen
Tämä erityisesti opetushenkilöstölle tarkoitettu luento kiteyttää tutkimuksen havaintoja itsemyötätunnon ja myötätunnon vaikutuksesta yksilön suoriutumiseen, hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Luento aloittaa JYU:n henkilöstölle suunnatut koulutukset yliopiston ja Nyyti ry:n yhteishankkeessa Myötätuntoa korkeakouluihin.
Mediasivu Luento 12.12.2019
KEMP112
Mediasivu JYKYS-seminaari 28.10.2019
Tilastotieteeseen liittyvä JYKYSin seminaari
Mediasivu Luento 12.12.2019
TJTA116 Uudet teknologiat yhteiskunnassa - Syksy 2019
Mediasivu Luento 11.12.2019
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri
Mediasivu Tallenne 11.12.2019
Yhteensä 6-osaisen Esteetön opiskelu -koulutussarjan viides koulutusosa, jonka aiheina ovat autismin kirjon sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön ilmeneminen, tunnistaminen, vaikutus opiskeluun ja oppimiseen, opiskelijan, tutkimuksen, koulutusjärjestelmän, palvelujärjestelmän ja työelämän näkökulmat, opiskelijan haasteet, mahdollisuudet, vahvuudet, selviytymisstrategiat, apuvälineet sekä opettajan ja ohjaajan mahdollisuudet edistää opintojen sujumista ja opiskelijan osallisuutta.
Mediasivu Luento 10.12.2019
Äänitallenne
Mediasivu Luento 10.12.2019
VAAM1330
Mediasivu HENKTEAMS MS Teams päivittäisen työnteon tukena
Koko henkilöstölle avoimessa Microsoft Teamsin peruskoulutuksessa opit, miten sinä ja tiimisi voitte hyödyntää Microsoft Teams -työkalua päivittäisen työnteon tukena. Koulutus on suunnattu koko yliopiston henkilökunnalle eikä sinulla tarvitse olla aiempaa kokemusta Microsoft Teamin käytöstä. Koulutus ei ole luonteeltaan erityisen tekninen, vaan painopiste on päivittäisen työn helpottamisessa ja digityötapojen kehittämisessä Teamsia hyödyntäen.
Mediasivu Luento 9.12.2019
KYBS7042
Mediasivu Luento 10.12.2019
KEMP112
Mediasivu Tero Bodström - Deep Learning Stack for APT detection
Tero Bodström - Deep Learning Stack for APT detection
Mediasivu audio/x-realaudio Meeri & Noora
Kuvattu 5.12.2019
Mediasivu Samuli & Lassi
Kuvattu 5.12.2019
Mediasivu Lauri & Anton
Kuvattu 5.12.2019
Mediasivu Sandra & Eeli
Kuvattu 5.12.2019
Mediasivu object code Sebastian & Jaakko
Kuvattu 5.12.2019
Mediasivu Anna & Julia
Nonverbaalinen viestintä teknologiavälitteisessä viestinnässä
Mediasivu Anni, Heljä & Piia
Johtajan vuorovaikutus
Mediasivu Luento 9.12.2019
VAAM1330
Mediasivu Luent 9.12.2019
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri
Mediasivu 5 VSK
291119
Mediasivu 4 VSK
291119
Mediasivu 3 VSK
291119
Mediasivu 2 VSK
291119
Mediasivu 1 VSK
291119
Mediasivu Vangit ja rikosseuraamus 2
Minna Strömberg-Jakka
Mediasivu Octet Stream Echevarria dos ilman musaa
21/11
Mediasivu Echevarria dos
21/11
Mediasivu application/x-iphone Echevarria III
21/11
Mediasivu Echevarria II
21/11
Mediasivu Octet Stream Echevarria
21/11
Mediasivu Dame con una, dos, tres
21/11
Mediasivu Dame con dos
21/11
Mediasivu Octet Stream Dame con una
21/11
Mediasivu application/x-iphone Dame III
21/11
Mediasivu Dame II
21/11
Mediasivu Dame musiikkiin
21/11
Mediasivu application/x-troff-me Dame
21/11
Mediasivu Octet Stream Perusaskel parin kanssa
21/11
Mediasivu Salsan perusaskeleet eteen-taakse ja sivulle
21/11
Mediasivu Otteet ja vienti
21/11
Mediasivu Troff document Vangit ja rikosseuraamus 1
Minna Strömberg-Jakka
Mediasivu Lecture 5.12.2019
TJTSM51 - Information Security Management
Mediasivu Henning Wackerhage lecture 8, 5.12.2019
Resistance and endurance training mechanisms
Mediasivu Henning Wackerhage lecture 7, 5.12.2019
What is the problem with the supercompensation idea? And what is the real mechanism of adaption?
Mediasivu Toni
XYHI002
Mediasivu Niko
XYHI002
Mediasivu Samuli
XYHI002
Mediasivu Väitöstilaisuus: Anna von Zansen 5.12.2019
FM Anna von Zansenin soveltavan kielitieteen väitöskirjan ”Uudenlaista kuullun ymmärtämistä – Kuvan ja videon merkitys ylioppilastutkinnon kielikokeissa” tarkastustilaisuus 5.12.2019.
Mediasivu Korkeakoulujen digitaalinen saavutettavuus
Merja Laamanen, Jyväskylän yliopisto, DigiCampus-hanke Esteettömyys ja saavutettavuus
Mediasivu Luento 5.12.2019
KEMP112
Mediasivu Sie­dä­tys­tä joh­ta­mi­sal­ler­gi­aan! "pikaseminaari"
Siedätystä johtamisallergiaan - pikaseminaari on kasvatustieteiden laitoksen ja kauppakorkeakoulun yhteisen "HeRMo" hankkeen loppuseminaari.Ohjelmassa pikaesittely lokakuussa 2019 julkaistavasta teoksesta "Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä (toim. Collin & Lemmetty)" sekä tutkijoiden ja työelämän asiantuntijoiden välinen paneelikeskustelu.
Mediasivu Luento 4.12.2019
TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri
Mediasivu Henning Wackerhage lecture 6, 4.12.2019
Genetics of muscle mas .. endurance
Mediasivu Henning Wackerhage lecture 5, 4.12.2019
Introduction to Sport and Exercise Genetics
Mediasivu 4.12.2019 LPE1 ja LYT Pia, Maikku, Taavi, Emmma, Miina
Recording 04.12.2019-13.15
Mediasivu 4.12.2019 LPE2jaLYT Anmariia, Riikka, Reeta, Jalmari, Ville-Veikko
Recording 04.12.2019-13.15
Mediasivu 4.12.2019 LPE1ja LYT Samuel, Veera, Aleksi, Topi
Recording 04.12.2019-13.09
Mediasivu 4.12.2019 LPE2jaLYT Janika, Irina, Jenni, Aleksi, Toni
Recording 04.12.2019-13.07
Mediasivu Troff document Romanit: vähemmistöjen hallinnointia täydentävä luento
Minna Strömberg-Jakka
Mediasivu Matti, Jani-Markus, Taru, Aleksi, Petrus, Joona
Communication between a coach and an athlete compared to the communication between a teacher and his/her students
Mediasivu Elli-Maija, Roni, Sara, Unna, Toni, Jonne
To what elements should a teacher/instructor pay attention regarding group communication?
Mediasivu 4.12.2019 LPE2jaLYT Vilma, Ronja, Suvi, Kalle & Tuuli
Recording 04.12.2019-12.33
Mediasivu Luento 4.12.2019
VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto
Mediasivu 4.12.2019 LPE1jaLYT Juho, Oliver, Juuso, Reetta
Recording 04.12.2019-12.21
Mediasivu Luento 4.12.2019
KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka

Tehdyt toimenpiteet