Public lecture: ”Women in Science and Society” 15.8.2013

Jyväskylän 23. kansainvälisen kesäkoulun yhteydessä järjestetään ”Women in Science and Society” –aiheinen yleisöluento, jossa pohditaan naisen asemaa yhteiskunnassa sekä erityisesti naisen asemaa tieteellisessä yhteisössä.

Alustuksen aiheesta pitävät professori Anna K. Swan Boston yliopistosta ja tutkijatohtori Hannele Harjunen Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Alustuksen jälkeen asiaan paneutuvat keskustellen Jyväskylän yliopiston emeritarehtori Aino Sallinen, perhetutkimuksen professori Kimmo Jokinen Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskuksesta, orgaanisen kemian professori Maija Nissinen Jyväskylän yliopistosta, teoreettisen fysiikan professori Päivi Törmä Aalto-yliopistosta, isyystutkija, emerituslehtori Jouko Huttunen Jyväskylän yliopistosta ja evoluutiobiologian akatemiatutkija Anna-Liisa Laine Helsingin yliopistosta. Panelistit keskustelevat mm. omista kokemuksistaan ja näkemyksistään koskien naisten ja miesten asemaa tieteessä, urakehitystä ja sen mahdollisuuksia, perheen perustamisen vaikutuksia ja sen haasteita sekä tieteellisen rahoituksen saamista. Lisäksi pohditaan mahdollisia kansainvälisiä eroja.