Vanhat

Vanhasta Moniviestimestä siirretyt ohjelmat
Ohjelma Kemia: veden kovuus
Sivusto sisältää videoituja demonstraatioita veden kemian opetukseen liittyvissä asioissa erityisesti aihekokonaisuuksien näkökulmasta
Ohjelma Kemia: pintajännitys