Näkökulmia oppimisvuorovaikutukseen - Osa 2 319859227241569198651294787415606363307

Interaktiivnen opetus ja oppiminen -hankkeen yleisötilaisuudessa 4.6.2013 tarkastellaan oppimisvuorovaikutusta. Puhujina Tarja Nikula, Sini Tuikka, Sami Lehesvuori ja Jouni Viiri.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.