Ei koulua, vaan elämää varten

Työelämäyhteyksiä ja -taitoja ensimmäisen vuoden kemian opiskelijoille