Yhteiset

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yhteiset videot
ERIS1306
KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun
Luento 27.9.2017
Opetushallinnon-opinnot
Kasvatustieteen perusopinnot
PSYS3402 Monialainen ohjaus ja konsultatiivinen työote
Program KTKS2010 - Syksy 2017
Laadulliset erityismenetelmäopinnot
Program Open Science 2017
Recordings 8.9.2017
Program Lasten sosio-emotionaalisen kehityksen arviointi
25.9.2017: Seminaarissa käsitellään lasten sosio-emotionaalisen kehityksen arviointia ja esitellään tieteellisen neuvottelukunnan aiheesta tekemä suositus.
Program Troff document KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
KTKS2050 Määrälliset erityismenetelmäopinnot
Program VAKAVA-kokeen valvojien info
25.4.2018
Program KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2019
Johdatus kasvatustieteisiin 2019
Program MCE0210 (2019)
Education in Finland
Program Troff document Monimuuttujamenetelmät
Monimuuttujamenetelmät
Program Octet Stream OKLA1300 Työyhteisö ja yhteiskunta
OKLA1300
Program Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaanipaneeli
28.9.2021 klo 12:15-13:15
Program Octet Stream KTK00001 Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?
KTK00001
Program KPTS1000 (2023)
KPTS1000
Program Octet Stream Luentoja kiusaamisesta ja hyvinvoinnista
Luentoja kiusaamisesta ja hyvinvoinnista