Tun­teel­la työs­sä – tut­ki­muk­sel­la tu­le­vai­suu­teen 6a7623a8aefa43808d3c974d64ad2353

Pro­fes­so­ri An­ne­li Ete­lä­pel­lon jää­hy­väis­ti­lai­suus 29.8.2019

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.