OPEA525 Osaaminen ja asiantuntijuus: Syventävä ohjattu harjoittelu

OPEA525 Osaaminen ja asiantuntijuus: Syventävä ohjattu harjoittelu