YTTP1150 & YTTP2150 (2023)

Viestinnän johtamisen perusteet / Introduction to Corporate Communication