Viestinnän johtaminen

Ohjelma YTTP1150
Viestinnän johtamisen perusteet
Ohjelma YTTP2150
Introduction to Corporate Communication
Ohjelma YCCA2120
Corporate Reputation and Crisis Communication
Ohjelma YCCA2130
Mediasuhteet
Ohjelma chemical/x-pdb YCCS2140 Stakeholder Relationship Management
YCCS2140
Ohjelma YCCS2220 (2021)
Crisis Communication Management
Ohjelma YCCS2210 Financial Communication (2021)
YCCS2210
Ohjelma YCCA2150 (2021)
Corporate reputation management