Ohjelmoinnillinen ajattelu 7.-9. luokilla 4359902d5edf464ab8addab1a7501d5a

Tallenne osana Uudet lukutaidot: TVT- ja ohjelmointiopetuksen täydennyskoulutusta Keski-Suomessa. Kouluttaja Antti Ekonoja, Jyväskylän yliopisto. Hanketta koordinoi Jyväskylän kaupunki.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.