YFIY100 Tieteenteoria johdanto b091fef978b64772b41d0cb3c9304f89

YFIY100 Tieteenteoria johdanto

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Kurssin sisältö:

Kielen ja todellisuuden välinen suhde
Tieteellisten teorioiden rakentuminen
Teorian ja empirian suhde
Tiedon ja totuuden käsitteet
Tieteellinen menetelmä ja selittäminen
Kausaliteetti
Tiede sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana
Feministinen tieteen kritiikki
Tieteen etiikka

Kurssin osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä erityisesti ihmistieteellisen tutkimuksen piirissä seuraavia tieteenteoreettisia teemakokonaisuuksia:
Yleisen tieteenfilosofian keskeiset kysymykset, käsitteet ja teoriat
Tieteellistä toimintaa määrittävät ja sen pseudotieteestä erottavat erityispiirteet
Tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisten menetelmien taustaoletuksiin liittyvät kysymykset sekä
Tieteessä käytettävät vakuuttamiskeinot

Navigation