Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos