KUOMA

Ohjelma Kaivosympäristö seminaari
Kaivosympäristö seminaari 05.04.2018
Ohjelma object code KUOS Kulttuuriympäristötietovarantona (kevät 2019)
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma (KUOMA) järjesti huhtikuussa 4.4.2019 Jyväskylässä Muistivarannot ja tietoarkkitehtuuri – haasteita ja tehtävää -arkistoseminaarin yhdessä arkistohallinnan maisteriohjelman (AHMO) ja Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa –tutkinto-ohjelman (KUMU) kanssa. Seminaarin fokuksessa on muistiorganisaatiot, kulttuuriympäristön tietovarannot/ tietoarkkitehtuuri eri arkistoissa ja tarkoituksena on pohtia tietovarantojen nykytilannetta ja tulevaisuutta, digitaalisuuden ja lainsäädännön tuomia mahdollisuuksia ja rajoitteita.
Ohjelma KUOS113
Eletty ja esitetty ympäristö
Ohjelma object code KUOS113 Eletty ja esitetty ympäristö
Kevät 2020