Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa be57ba8e86614c15a2df168fbadb8f81

Katsauksen julkistamistilaisuus 21.2.2024

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tutkijatohtori Lauri Julkusen tutkimus Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa – katsaus historiaan ja tutkimuksen painopisteisiin tarjoaa tiiviin katsauksen nuoruuden historiaan erilaisilla maaseutualueilla neljässä Pohjoismaassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Kansainvälisessä vertailussa Pohjoismaat näyttäytyvät maaseutuvaltaisina, harvaanasuttuina alueina. Maaseutu on kuitenkin kokenut viimeisen sadan vuoden aikana maissa valtavan muutoksen: alkutuotannon merkitys elinkeinona on romahtanut, mikä on johtanut monenlaisiin haasteisiin väestökadosta palveluiden harvenemiseen. Katsauksessa tarkastellaan, miten muutos on vaikuttanut etenkin nuorten ihmisten elämään. Samalla selvitetään, millaista tutkimusta maaseutunuoruudesta on tehty ja millaisia painopisteitä tutkimuksesta voidaan tunnistaa. Nuorisotutkimuksessa kaupunkien ulkopuolella asuvat nuoret ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa – katsaus historiaan ja tutkimuksen painopisteisiin pyrkii osaltaan vastaamaan tähän historiallistavan ja kontekstoivan perustiedon tarpeeseen.

Katsaus on osa tutkimushanketta The Future of Nordic Youth in Rural Regions: A Cross-national Qualitative Longitudinal Study in four Nordic Countries (FUNORE, 2022–2025), jonka tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisilla harvaanasutuilla ja maaseutumaisilla alueilla asuvien nuorten elämästä, kokemuksista ja näkemyksistä. Hanketta rahoittaa Future Challenges in the Nordics -ohjelma.

Ohjelma

  • Kaisa Vehkalahti, akatemiatutkija ja tutkimushankkeen johtaja, Jyväskylän yliopisto, Avaussanat
  • Lauri Julkunen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Nuoret ja muuttuva maaseutu Pohjoismaissa
  • Päivi Armila, yliopistonlehtori emerita, Itä-Suomen yliopisto, Kommenttipuheenvuoro
  • Keskustelua

Julkaisutiedot

Katsaus julkaistaan avoimena verkkojulkaisuna sekä suomeksi että englanniksi. Julkaisijana toimii Nuorisotutkimusseura.

 

Päivitetty 12.3.2024:

Julkaisut ovat saatavilla täältä: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut  

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.