Länsimaisuus-workshop

Kulttuurit ja globaali vuorovaikutus -tutkimuskeskittymän järjestämän workshopin keynote-esitelmät 21.11.2013.