KUMU

Kulttuurialan hallinto, verkostot ja vaikuttaminen (KAHVA)
Ohjelma KUMS4025
Kulttuurialan asiantuntijuus
Ohjelma KUMP1004
Johdatus tutkimuksen tekemiseen
Ohjelma KUMA2014
Videotallenteet
Ohjelma Cupore 20 vuotta -paneeli
Osana Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien ohjelmaa järjestettävä Cupore 20 vuotta -paneelikeskustelu