Book proposal -koulutus

Koulutustilaisuudessa 26.10.2018 käsitellään käytännönläheisellä tasolla kirjamuotoista kansainvälistä julkaisutoimintaa, sekä monografioita että antologioita. Tilaisuuden fokuksessa ovat etenkin julkaisuprosessin käynnistäminen (book proposal ja sen laatiminen) sekä sen jälkeiset kirjan julkaisuprosessin käytännön vaiheet.