WWW-ylläpitäjät

Ohjelma WWW-ylläpitäjien syysinfo 23.10.2013
Tallenne syysinfosta yliopiston WWW-ylläpitäjille
Ohjelma WWW-ylläpitäjien syysinfo 2014
Plone-ylläpitäjien seminaari 21.10.2014
Ohjelma WWW-ylläpitäjien syysinfo 2016
09/2016
Ohjelma WWW-ylläpitäjäinfo 28.8.2019
Tallenne