Pylvänäinen: Matemaattis- luonnontieteellisen tiedekunnan puheenvuoro

Palvelukeskushanke ja talous- ja henkilöstöasioiden hoito matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
Hallintopäälliköt Matti Pylvänäinen