Perehdyttäminen: työsuhde ja työsuhteen käytännön asiat

Perehdyttämisohjelma, osa 2: Työsuhde ja työsuhteen käytännön asiat (palvelukeskus ja henkilöstöpalvelut)