Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksen videomateriaaleja
intra
Intranet-käyttäjille suunnatut ohjelmat
en
Staff training materials in English
Ohjelma Opettajien hyvinvointivalmennus 2020
Opettajien hyvinvointivalmennus 2020
Ohjelma Troff document Hyvinvointiluennot
Hyvinvointiluentojen tallenteet. Tallenteet ovat katsottavissa 12 kk ajan julkaisupäivästä, ellei tallennesivulla toisin ilmoiteta / Wellbeing lecture recordings - The recordings are viewable for 12 months from the date of publication unless otherwise stated on the recording page.
Ohjelma Octet Stream Lähijohtajien koulutussarja
Koulutussarjan videotallenteet
Ohjelma Troff document Lähijohtajien koulutustallenteet tavoite- ja työsuunnitelmakeskustelut
Koulutustallenteet
Ohjelma Lähijohtajien työhyvinvointikyselyvalmennus 30.11.2021
Videotallenteet
Ohjelma Troff document Lakiasioiden koulutukset
Tallenteet
Ohjelma JYU:n sisäisten koulutustoimijoiden viestintäkoulutus 30.3.2022
Koulutustallenteet
Ohjelma Troff document Asiakaspalvelukoulutukset
Asiakaspalvelukoulutusten tallenteet