Tilasto-ohjelmistot tutkimuksen tukena

Mikä sujuu SPSS:llä

13:15-13:45 Atk-erikoistutkija Jukka-Pekka Kesonen, THK: Tilastollisen tutkimuksen tuki THK:ssa (SPSS)
13:45-14:05 Tutkija Asko Tolvanen, PSY: Mediaattori ja moderaattorianalyysit SPSS:llä
14:05-14:25 Emeritusprofessori Erkki Pahkinen, MTI: Monitasoisen kyselyaineiston analyysi SPSS-ohjelmalla esimerkkinä PISA-2003

14:25-14:45 tauko

Entä mihin SPSS ei riitä

14:45-15:05 Professori Esko Leskinen, MTI: Faktori- ja polkumallit LISREL- ja MPLUS-ohjelmistoilla
15:05-15:25 Professori Mervi Eerola, IHME: Pitkittäisaineiston analyysistä R-ohjelmistolla
15:25-15:35 Atk-erikoistutkija Jukka-Pekka Kesonen, THK: Ohjelmistot lisensseineen
15:35-15:45 Yliassistentti Salme Kärkkäinen, MTI: Ohjelmistoasiantuntijaverkostosta
15:45- keskustelua

published 16.3.2010
published 16.3.2010